ÉJSZAKAI ORSZÁGÚT - 1970
  ON THE HIGHWAY AT NIGHT
ÉJSZAKAI ORSZÁGÚT - 1970
LP: 1970 QUALITON SLPX 17414
CD: 1992 MEGA HCD 37586 (92/M - 038)


 1. Oh, jöjj! (Gábor Presser - Anna Adamis)
 2. Ahol a boldogságot osztották! (Gábor Presser - Anna Adamis)
 3. Maradj velem (Gábor Presser - Anna Adamis)
 4. Oh, Babarella (Gábor Presser - Anna Adamis)
 5. H., az elektromos fűrész (H., The Chainsaw) (Instrumental) (József Laux - Gábor Presser)
 6. Az éjszakai országúton (Gábor Presser - Anna Adamis)
 7. Utcán, a téren (Gábor Presser - Anna Adamis)
 8. Van egy szó (Gábor Presser - Anna Adamis)
 9. Utazás a szürke folyón (György Molnár - Anna Adamis)
10. Olyan szépen mosolygott (Gábor Presser - Anna Adamis)
11. Egy kis pihenő (A Little Beak) (Instrumental) ()
12. Vészkijárat (Gábor Presser - Anna Adamis)

Remastered 2003 bonnus tracks:
CD: 2003 HUNGAROTON HCD 17414
13. Ballada a fegyverkovács fiárol (Gábor Presser - Anna Adamis) 14. Sötét a város (Gábor Presser - Anna Adamis) 15. Ülök a hóban (Gábor Presser - Anna Adamis)
Oh, jöjj!

Jöjj, ha szíved fárad, zakatolva ver,
Jöjj, ha kezed-lábad akadozna el,
Jöjj, ha összes pénzed sörre sem elég,
Jöjj, ha közben érzed, kell boldog légy, 

Oh' Jöjj'! Oh' Jöjj'!

Jöjj, ha üveg mögött nézheted, mi jó,
Jöjj, ha titkolják, mert nem neked való,
Jöjj, ha választ nem kapsz, mégis kérdezel,
Jöjj, ha a falon kívül másoké a hely! 

Oh' Jöjj'! Oh' Jöjj'!

Jöjj, ha nehéz napok egyre sodornak,
Jöjj, ha nem vigyázol, magadra hagynak,
Jöjj, ha be sem vallod, van mit elfelejts,
Jöjj, ha meg is hallod, mégsem felelsz! 

Jöjj'! Jöjj'!

Jöjj, ha nem bírod a gőzös dolgokat,
Jöjj, mert élve mégse falazd el magad,
Jöjj, ha néhány bilincs erősebb, mint te,
Jöjj, az órád siet, nem késnél még le! 

Oh' Jöjj'! Oh' Jöjj'!
Oh' Jöjj'! Oh' Jöjj'!
Oh come!

Come, if your heart is tired, beating with a clunk
Come, if your hands and feet would seem to stall
Come, if all your money is not even enough for a beer 
Come, while you feel the need for happiness

Oh come! Oh come!

Come, if behind glass you can look at what's good
Come, if secrets are kept because it's not for you
Come, if you don't get answers, yet you still ask
Come, if outside the wall others have all the places

Oh come! Oh come!

Come, if hard days drift you more and more 
Come, if you aren't careful you'll be left alone
Come, if you can't admit that there are things to forget
Come, if you still hear and yet you will not answer back.

Come! Come!

Come if you can't bare the unclear things 
Come, because you can not bury yourself alive
Come, if some chains are stronger than yourself
Come, you clock is ticking, do not be too late!

Oh, come! Oh, come!
Oh, come! Oh, come!
Ahol a boldogságot osztották

Ahol a boldogságot osztották, nem álltam a sorba.
Tolongott a nagy tömeg, én még kicsi voltam,
De remélem, hogy szerencsés leszek.

Ahol a boldogsághoz vitt az út, kíváncsian álltam.
Félrelöktek, es nem hagyták azt sem, hogy meglássam,
De remélem, hogy szerencsés leszek.

Mikor a boldogság az árnyékát majdnem rám vetette,
Megkérdezte, ki vagyok, s nem jött közelebbre,
De remélem, hogy szerencsés leszek.

Mivel a boldogságnak ára van, nem vettem meg mégse.
Egy nap mondtam, s egymagam indultam el érte.
De remélem, hogy szerencsés leszek.

Ahol a boldogságot osztották, nem álltam a sorba.
Tolongott a nagy tömeg, én még kicsi voltam,
De remélem, hogy szerencsés leszek.
Where happiness was handed out

Where happiness was handed out, I didn't stand on line 
The crowed was pushing and shoving, I was little yet
But I hope I will be fortunate

Where the road led to happiness I stood curiously
I was shoved to the side, wouldn't even let me get to see
But I hope I will be fortunate

When happiness almost cast it's shadow on me
Asked who I was but didn't come any closer
But I hope I will be fortunate

Since happiness has its price, I did not buy any
One day I said and set out on my own for it
But I hope I will be fortunate.

Where happiness was handed out, I didn't stand on line
The crowed was pushing and shoving, I was little yet
But I hope I will be fortunate.

Maradj velem

Néhanapján álmaimban látlak
Néhanapján újra százfelé 
Arcodat a bánat eltakarja
Nézlek, kérlek, maradj még velem.

Azóta már én is rég megbántam
Azóta már megértobb lennék
Gondolatban sokszor elpróbáltam
Ezt a pár szót: maradj még velem.

Egyszer talán messzirol rám nézett 
Egyszer talán megkereslek még
Fordítsd felém arcodat a fénybe
Hogyha kérlek, maradj még velem.

Stay with me

Some days I see you in my dreams
Some days again, in hundred ways
Sadness covers your face
I look at you, please stay with me.

Since that time I regretted long ago
Since that time I should be more understanding
In my thoughts I tried many times
These few word; stay with me.

Some time perhaps you may look at me from far
Some time perhaps I will search for you
Turn your face towards me into the light
When I asks you, stay with me.


Oh, Barbarella

Szívem fáj, de nem nagyon
Szívem fáj, de nem hagyom
Aki volt, de elhagyom
Oh, Barbarella, Oh, Barbarella
Oh, Nem vagy már velem
Oh, Barbarella, Oh, Barbarella
Oh, Ko van a szívemben
Oh, Barbarella, Oh, Barbarella, 
Oh, Csak emlék vagy nekem
Oh, Barbarella, Oh, Barbarella 
Oh, Rémült kedvesem
Oh, Barbarella, Oh, Barbarella
Oh, Nem vagy már velem
Oh, Barbarella, Oh, Barbarella
Oh, Csak emlék vagy nekem
Oh, Barbarella

My heart is aching but not so much
My heart is aching but won't let it much
Whoever once was, I'm leaving behind

Oh Barbarella, oh Barbarella
Oh you are not with me anymore
Oh Barbarella, oh, Barbarella
Oh there is a stone in my heart

Oh Barbarella, oh Barbarella
Oh, you are just a memory now
Oh Barbarella, oh Barbarella
Oh my frightened love

Oh Barbarella, oh, Barbarella
Oh you are not with me anymore
Oh Barbarella, oh, Barbarella
Oh you are just a memory now


Az éjszakai országúton

Az éjszakai országúton
egymagadban meddig érhetnél? 
Várd meg rád néz még
a hajnal ólomlábon hozza messzi szél.

Várj vándor várj, csak mindig várj
Várj vándor várj, csak mindig várj

Amég mások álmot néznek,
fáradt lépted meddig visz tovább?
Félelmetes hosszú percek,
eltunt arcok mérik éjszakád.

Várj vándor várj, csak mindig várj 
Várj vándor várj, csak mindig várj
Várj vándor várj, csak mindig várj
Várj vándor várj, csak mindig várj
On the night freeway

On the night freeway,
all on your own how far would you reach? 
Wait until dawn looks upon you,
carried on legs of lead by distant wind. 

Wait drifter wait, just always wait!
Wait drifter wait, just always wait!

While others watch dreams,
how far your tired steps will carry on? 
Frighteningly long minutes,
vanished faces are measuring your night. 

Wait drifter wait, just always wait!
Wait drifter wait, just always wait!
Wait drifter wait, just always wait!
Wait drifter wait, just always wait!
Utcán, a téren

Hajnaltájt kel a sötétben (....) még a szemében 
Az utcán, a téren csak nézem, csak nézem ot. 
 
Nincs tizenhat éves barna lány,
hangja estére fáradt már 
Az utcán, a téren a porban a szélben jár. 
 
Olykor felsikít egy éles fék,
zajban él, amerre lép 
Az utcán, a téren talán az ég sem kék. 
 
Életed, mint egy film, úgy pereg,
érzed oly régen ismered 
Az utcán, a téren a haját a fényben ég. 
 
Újságárus volt egy nyáron át,
rád nevet, aztán megy tovább 
Az utcán, a térem egy szavát sem érteném.
On the street, on the square

Just around dawn she rises in the dark 
Her dream still lingers in her eyes 
On the street, on the square,
I just watch, just watch her. 
 
Barely sixteen yet, brunette girl 
Her voice already tires by the evening 
On the street, on the square
she goes in dust, in wind. 
 
Sometimes a break sharply screams 
She lives in noise wherever she steps 
On the street, on the square,
perhaps not even the sky is blue. 
 
My life is like a film, rolls 
You feel you have known it from long ago 
On the street, on the square,
her hair shimmers in the light. 
 
She was papergirl throughout one summer 
Smiles at me than carries on 
On the street, on the square,
not a word of hers I can grasp.
Van egy szó

Van egy szó, van egy hang, nem hallom rég.
Akárhogy keresem, megfakult kép.
Csak egy perc, csak egy szín, fáradt álom,
Van egy szó, van egy hang, nem találom.

Hallgattam millió ember szavát
Vallattam esténként a város zaját
Faggattam szuk utcák kopott kövét
Nem felelt, sem a nap, sem a sötét.

Van egy szó, van egy hang, nem hallom rég.
Akárhogy keresem, már csak egy kép.
Van egy szó, van egy hang, nem hallom már.
Van egy szó, van itt még, elmondhatnád.

There is a word

There's a word, there's a sound I haven't heard for so long
Anyway I search, the picture faded
Only a minute, only a color, weary dream 
There's a word; there's a sound I'm unable to find

I listened to the voices of million people 
Interrogated the noise of the city nightly 
Questioned the cobble stones of narrow streets
Didn't answer, not the daylight, not the dark 

There is a word, there's sound, I haven't heard for so long
Anyway I search it's just a picture now
There's a word there's a sound, I don't hear anymore
There's a word, it's still here; I would be able to tell. 

Utazás a szürke folyón

Lenn a szürke vad folyón vár reám egy út
Menni kell, és elhagyom azt, ki otthont nyújt
Elmaradnak háztetok, harcok, szuk szobák
Már a part is ködbe vész, mának int tovább

Ne sírj, ha útra kelnék
Ne hívj, ha messze mennék
Ne kérj, ha útra kelnék
Ne félj, ha mennék

Bárhogy fáj, ha tegnap még zápor mossa szét
Nem kísér kíváncsi szem, nem bánt szóbeszéd
Nem vigyázzák léptemet, nem figyel, ha gond
Elfogad, ilyen vagyok, rosszat mégse mond

Ne sírj, ha útra kelnék
Ne hívj, ha messze mennék
Ne kérj, ha útra kelnék
Ne félj, ha mennék

Sok van hátra, zúg az ár, engem sem kímél
Arcomon nézd mély nyomát, szembe vág a szél
Bárhogy villog fenn az ég, van ki mégsem fél
S künn a szürke vad folyón egy nap célhoz ér

Ne sírj, ha útra kelnék
Ne hívj, ha messze mennék
Ne kérj, ha útra kelnék
Ne félj, ha mennék

Journey on the gray river

Down on the gray wild river a journey waits for me 
Need to go and I leave behind the one who gave me home
Rooftops vanish behind, faces, tiny rooms
Now the shore disappears in the mist, waves on to another.

Don't cry if I should take the road 
Don't call for me if I should set out far
Don't beg if I should take the road
Don't worry if I should go

No matter how yesterday hurt, the rainstorm washes away
No curious eyes will follow; no rumors worry me
No one watches over my steps, no stares if there is trouble, 
Accepts me, this is how I am, doesn't speak disparaging words

Don't cry if I should take the road 
Don't call me if I should set out far
Don't beg if I should take the road
Don't worry if I should go

There is much ahead, the surge roars, doesn't show mercy to me 
Look at its deep mark on my face, the wind whips me in the eye
However the sky thunders above, there is one who's not afraid
And out on the gray wild river, he reaches his mark one day. 

Don't cry if I should take the road 
Don't call me if I should set out far
Don't beg if I should take the road
Don't worry if I should go. 

Olyan szépen mosolygott

Egy lány, akiről te is tudtad, 
Egy lány, akiről én is tudtam, 
Egy lány, akiről mégsem mondtad, 
Egy lány, akiről mégsem mondtam, 
Egy lány odajött egyszer én hozzám. 
 
Olyan szépen mosolygott rám. 
 
Egy lány, akit én sosem hívtam, 
Egy lány, akiért sosem sírtam, 
Egy lány, akit én sosem kértem, 
Egy lány, kit addig meg sem néztem, 
Egy lány azt mondta, hogy csak én rám vár. 
 
Olyan szépen mosolygott rám. 
 
Egy lány, nem tudott csodálkozni, 
Egy lány, nem tudott gondolkozni, 
Egy lány, nem tudott jól szeretni, 
Egy lány, szeretném nem ismerni, 
Egy lány, nem lehet elfeledni már. 

She smiled at me so nice

One girl, who you knew about too 
One girl who I knew about too 
One girl, who you never spoke of 
One girl, who I never spoke of 
One girl, she came over to me once. 
 
She smiled at me so nice. 
 
One girl, who I never called 
One girl, who I never cried for 
One girl, who I never asked 
One girl, who I never looked at 
One girl said she had been waiting only for me. 
 
She smiled at me so nice. 
 
One girl, she could not wonder 
One girl, she could not picture 
One girl, she could not love well 
One girl, I would rather not know 
One girl is unforgettable even now. 
Vészkijárat

Ha nézek, ha lépek, ha bárhová érek 
Vészkijárat 
Nem szólok, nem kérek, csak rémesen félek 
Vészkijárat 
 
A végét sem látom, de orültség várnom 
Vészkijárat 
Egy fél percet érzek egy fárasztó évnek 
Vészkijárat 
 
Ha rád lép a lábam, csak sikíts fel bátran 
Vészkijárat 
Csak érnék a fényre, és úsznám meg élve 
Vészkijárat 

Emergency Exit

If I look, if I step, wherever I get 
Emergency exit 
I don't speak, I don't ask, I'm just so scared 
Emergency exit 
 
Can't even see the end but foolish to wait for it 
Emergency exit 
I feel half a minute like an exhausting year 
Emergency exit 
 
If my feet step on you just yell out bravely 
Emergency exit 
If I could reach the lights, would get out of it alive 
Emergency exit 

Ballada a fegyverkovács fiárol

Tél fut az éjen át 
Nyílik a jégvirág 
Új bölcsőben sírdogál egy élet 
Apja emeli föl: 
Ebből a gyerekből 
Fegyverkovács lesz, ha addig élek 
 
Így is lett bizony 
De szólt egy szép napon 
Ne csináljunk soha többé fegyvert 
Nem lesz háború 
Könnyes, szomorú 
Boldognak látok majd minden embert 
 
Kis harangot önt 
Vándorruhát ölt 
A haranggal a világot bejárja 
Halkan zeng a dal 
Mit senki meg nem hall 
S nevet rajta mindenki, ha látja 
 
Egy nap visszatér 
Megáll, alig él 
Már nem az, ki elment lehunyt szemmel 
Apja jót nevet 
Nyisd ki két szemed 
Ilyen a világ s kell a fegyver 
 
Tudom, tudom, tudom, tudom, fáj a szíved 
Mégis, mégis, mégis, mégis meg kell értsedSötét a város

Sötét a város, sötét a táj
Sötétben arcod napfényre vár
Sötét a járda, ne lépj tovább
Várj, míg a lámpa egyszer kékre vált

Sötét a vászon, sötét a kép
Fütyül a néző, semmit nem ér
Sötét az ablak, sötétbe néz
Rossz számot tárcsáz sötétben a kéz

Sötét szobámba belépek én
Téged talállak maga, helyén
Valaki mindig sötétben él
Kulcs van a zárban, egyre jobban fél

Sötét egy részeg, a semmibe lát
Torkából átok záporoz rád.
Sötét a város, sötét az ég
Korommal mosta le mindkét szemét.
Ülök a hóban

Ülök a hóban
A lábam lefagy
Már tegnap óta
Nem láttalak

És ülök a hóban
A hangom rekedt
Már úgysem mondok
Szépet neked

Sűrű pelyhekben
Hull rám a hó
Nincs egy marék fű
Az arcom fakó

A sapkám az úton
Rég elveszett
Hóból lesz kucsmám
Megnézheted

Csak ülök a hóban
a hó ég alatt
Hó fest fejemre
Őszes hajat

Fáradt szememre
Álom borul
A hó színes lett és
Felfelé hull

És elfelejtem
Hogy éhes vagyok
Hendrix sem játszik
Elhallgatott

A lábad nyomában
Ott lépdel a tél
Már jégvirág van
Az arcod helyén

Csak ülök a hóban
Későre jár
Sűrű pelyhekben
Lassan leszáll

Ó, én csak álltam
Az ajtók előtt
Ó, én csak jártam
A hátak mögött

Ülök a hóban
Mondd, mit tegyek
Már eltemetne
S felébredek