TROMBITÁS FRÉDI ÉS A
RETTENETES EMBEREK
- 1968
TROMBITÁS FRÉDI ÉS A 
RETTENETES EMBEREK - 1968 -
LP: 1968 QUALITON SLPX 17390 
CD: 1992 MEGA HCD 37584 (92/M - 036)

Laszlo Benko - keyboards, trumpet, backing vocals 
Janos Kobor - lead vocals 
Joszef Laux - drums 
Tamas Mihaly - bass 
Gyorgy Molnar - guitar 
Gabor Presser - keyboards, backing vocals 1. Trombitás Frédi (Trumpeter Charlie) (Gábor Presser - Anna Adamis)
 2. A napba néztem (I looked into the Sun)  (Gábor Presser - Anna Adamis)
 3. Egy lány nem ment haza (One girl did not go home) (Gábor Presser - Anna Adamis)
 4. Kállai kettős (Instrumental) (Gábor Presser - feldolgozása)
 5. Holnap (Tomorrow) (Gábor Presser - János Kóbor)
 6. Rettenetes emberek (Gábor Presser - Anna Adamis)
 7. Ha én szél lehetnék (If I were the wind) (Gábor Presser - Anna Adamis)
 8. Vasárnap (Sunday) (Gábor Presser - Anna Adamis)
 9. Szeretnék visszamenni hozzád (I would like to return to you my darling)
    (Gábor Presser - Anna Adamis) 10. Halott virágok (Dead (are the) flowers) (Gábor Presser - Anna Adamis) 11. Kiskarácsony-nagykarácsony (Gábor Presser - Anna Adamis) Remastered 2003 bonnus tracks:
CD: 2003 HUNGAROTON HCD 17390
12. Nem Szeretlek (András Payer - István S. Nagy) 13. Nem új a nap alatt semmi (Gábor Presser - István S. Nagy) 14. Nem vagy szép (Gábor Presser - István Verebes - István S. Nagy) 15. Megbántottál (Gábor Presser - Anna Adamis - István S. Nagy) 16. Azt mondta az anyukám (Mamma said) (Gábor Presser - István S. Nagy) 17. Rózsafák (Gábor Presser - István S. Nagy) 18. Ismertem egy lányt (Once I knew a girl) (Gábor Presser - Anna Adamis)
******


Trombitás Frédi

Frédi, jó emberünk,
Játssz egy kicsit nekünk,
Fújd a kedvünk szerint!
Hívunk, ne maradj itt!

Ó, Trombitás Frédi,
Újra a régi.
Hétalvók, hej keljetek most fel,
Frédi jött hozzánk el!

Hogyha recseg-ropog,
Nem kell abbahagynod,
És ha nem szólal meg,
Másik végét fújd meg!

Ó, Trombitás Frédi,
Újra a régi.
Hétalvók, hej keljetek most fel,
Frédi jött hozzánk el!

Együtt énekelünk,
A föld is forog velünk,
Máskor tán hiányzunk,
Tudod hol tanyázunk.Trumpeter Charlie

Freddie, our good man
Play for us a little bit
Blow it as we please
We'll call you but don't stay here.

Oh Trumpeter Freddie
New again the old ways
Lazy bums hey wake up right away!
Freddie has come to us!

Even if it cracks and creaks
Don't let it stop
And if it doesn't make a sound
Blow at the other end.

Oh Trumpeter Freddie
New again the old ways
Lazy bums hey wake up right away!
Freddie has come to us!

Together we are singing
With us the earth is turning
If you miss us sometimes
You know where we live!

Oh Trumpeter Freddie
New again the old ways
Lazy bums hey wake up right away!
Freddie has come to us!


A napba néztem

Van kedved, kedvesem
Tiszta bun a szíved
Nem vagyok tán mégsem
Az, ki voltam nem régen

Emlékszem, nem régen
Én csak a napba néztem
Nem kértem, nem féltem
Én csak a napba néztem

Bámulták már soká
Nézz a lábad alá
Életed úgy könnyebb
Tanácsolták a bölcsek

Emlékszem, nem régen
Én csak a napba néztem
Nem kértem, nem féltem
Én csak a napba néztem

Így élek csendesen
Lesz házam, gyermekem
Ot majd szépen kérem
Csak a napba nézzen.I looked into the Sun

I'm in the mood my darling
Your heart is still pure
I'm not the same person
As I was before.

I remember not long ago
I just looked into the Sun
Didn't ask, wasn't afraid
I just looked into the Sun.

They looked at me for a while
Watch where you step!
Your life is easier that way
Advised me the wise men.

I remember not long ago
I just looked into the Sun
Didn't ask, wasn't afraid
I just looked into the Sun.

I live this way quietly
There will be a home and a child my own
I will than asks him gently
Just to look into the Sun.


Egy Lány Nem Ment Haza

Barna haj, álmos mosoly
Mondd, meddig nem láthatom
Hol van most, nincsen nyoma
Egy lány nem ment haza.

Országút, egy szál maga
Rávillog autók sora
Forró nyár hívja oda
Egy lány nem ment haza.

Kósza hír sem jár
Nem tudni hol jár
A rég eltunt lány

Más arát, más emberek
Neki sír, velük nevet
Én miért mennék oda
Egy lány nem ment haza...One girl did not go home

Brown hair, sleepy smile
Tell me, how long shall I not see?
Where is she now? Without a trace
One girl did not go home.

Highway, all alone
Line of cars flicker on her
The hot summer calls her away
One girl did not go home

No wandering news carries anymore
None knows where she goes
The vanished girl, long time ago

Other friend, other people,
She cries to, she laughs with
Why should I go there?
One girl did not go home

Holnap

Holnap már senki sem tudja
Holnap már minden a múlt
Holnap már senki sem ismer
Eltunhetsz, tied minden út

Csak a mának éltél
Perceket szerettél
Holnaptól nem féltél
Újra senki lettél
Ááá...

Holnap már senki sem ismer
Holnap már elfelednek
Holnap már senki sem tudja
Tegnap még kit szeretett

Ne késlekedj, válassz
Egy utat még járhatsz
Újból közénk állhatsz
Boldogabbá válhatsz
Ááá...Tomorrow

Tomorrow no one will know
Tomorrow everything will be the past
Tomorrow no one will recognize you
You can vanish, yours every road.

You lived only for today
Loved the moments
Wasn't afraid of tomorrow
You became nobody again
Aaaa...

Tomorrow no one will know you
Tomorrow you'll be forgotten
Tomorrow no one will remember
The one they loved yesterday.

Don't hesitate, chose!
You can still take a road
You can still join us
You can become happier
Aaaa...


Rettenetes Emberek

A rettenetes emberekkel találkoztunk
egyik éjjel.
Életüket szórták széjjel
sodródva a sötét széllel.

Szemük elott szivárvány volt, lila nap
és rózsaszín hold.
Hangjuk, szavuk elváltozott,
üres kútból visszahangzott.

Rettenetes embereket soha
el nem kerülheted.
Köztünk élnek és ránk néznek,
bárcsak megmenthetnénk oket.Terrible People

We met with the terrible people
On one night
They were scattering their lives
While drifting with the dark wind.

In front of their eyes was a rainbow
Purple sun and pink moon.
Their voices, their words transformed,
Echoed from an empty well.

You can never avoid
The terrible people
They live among us and look at us
Wish we could rescue them.


Ha En Szel Lehetnek

Ha én szél lehetnék,
Egy lányt megkereshetnék a világban, a világban.
Szétfújnám hosszú haját,
Port az útról, merre járt; szaladnék nyomában.

Jöttem, hadd lássalak; ismerj meg engem!
Eddig ember voltam, immár szél lettem.
Égben szállok, földhöz nem köt semmi sem.
Jöttem, hadd lássalak; ismerj meg engem!

Én hoznám a holnapot,
Felkelteném a napot, süssön rá fényesen.
Árkon-bokron követném,
Rossz kedvét messze vinném; fütyülnék az égben fenn.

Ha én szél lehetnék,
Egy lányt megkereshetnék a világban, a világban.
Hűsíteném homlokát,
Éjjel őrizném házát, bámulnám álmában.

Jöttem, hadd lássalak; ismerj meg engem!
Én a szél voltam, immár ember lettem.
Nem szállok fenn már, földhöz köt minden.
Jöttem, hadd lássalak; ismerj meg engem!If I was the wind

If I was a wind, I could find a girl
In the world, in the world
I would blow up her long hair, the dust from the road
Wherever she goes, I would run in her footsteps.

I came, let me see you, get to know me!
I was human until now than I became wind
Fly upon the sky, nothing that binds me to earth
I came, let me see you, get to know me!

I would bring tomorrow, would wake the sun to shine upon her
I would follow her through everything
Would take her sadness far away
Whistling high above the sky.

If I was a wind, I could find a girl
In the world, in the world
Would cool her forehead, at night I would guard her home
Stare at her while she is dreaming.

I came, let me see you, get to know me!
I was human until now than I became wind
Fly upon the sky, nothing that binds me to earth
I came, let me see you, get to know me!


Vasárnap

Vasárnap, vasárnap
Sokáig alhatok, nincsenek hajnalok
Zsúfolt villamosokon.
Kényelmes reggelek, végre nem sietek
Szeretem ezt az életet.

Vasárnap, vasárnap
Emberek sétálnak, megnéznek, megállnak,
Várják, amíg elmegyek.
Emberek kedvesek, tétovák, derusek,
Boldog nap, veled lehetek.

Vasárnap, vasárnap
Minden lányban téged látlak
Minden percben téged várlak
Ááá...

Vasárnap, vasárnap
Nem tudom, mit tegyek, maradjak, elmenjek,
Mindenütt kerestelek már.
E napig vártalak, végre már lássalak,
Mért nem sietsz jobban már?

Vasárnap, vasárnap
Vasárnap, vasárnap
Vasárnap, vasárnapSunday

Sunday, Sunday
I can sleep late; there are no dawns
On crowded trolleys.
Comfortable mornings, finally I'm not rushing
I love this kind of life

Sunday, Sunday
People are walking, look at me and stop
Waiting for me to pass by
People are kind, hesitant, cheerful
A happy day, just to be with you.

Sunday, Sunday
In every girl I see you
In every minute I wait for you
Aaa...

Sunday, Sunday
Don't know what to do, shall I stay or shall I go?
Already searched for you every where
6 days I've waited just to see you
Why don't you hurry more?

Sunday, Sunday
Sunday, Sunday


Szeretnek Visszamenni Hozzad

Szertnék visszamenni hozzád, kedvesem
Megbántam mindent igazán, hidd el nekem
Rájöttem, hogy nálad jobbat nem találhat senki sem
Kedvesem

Szeretném kezed fogni újra csendesen,
Ülni és elmesélni, hogy mi volt velem.
Úgy zajlik az élet, az ember megtévedhet, azt hiszem,
Kedvesem.

Körülöttem nagy tömeg
De én egyedül megyek

Csak téged látlak
Csak téged hívlak
Csak téged várlak én

Szeretnék visszamenni hozzád, kedvesem
Mit bánom, akár könnyen, akár nehezen
Hosszú éjszakákon ne legyek tőled távol sohasem
Kedvesem

Szeretnék visszamenni hozzád,
visszamenni hozzád, kedvesem.I would like to return to you my darling

I would like to return to you my darling
Really regretted everything, believe me
Realized, no one could find anyone better then you
Oooh, my darling

I would like to hold hands again quietly
To sit and tell you what happened with me.
Life hurries on so and any man can misstep I believe
My darling

Around me a big crowd
But I walk on alone

You I can only see
You I only call
You I only wait for

I would like to return to you my darling
What do I care if either easily, either hardly
On long nights, don't ever let me be far from you
My darling!

I would like to return to you my darling
What do I care if either easily, either hardly
On long nights, don't ever let me be far from you
My darling!


Halott Viragok

Hosszú hosszú ideje, hogy ő elment messzire
Hosszú hosszú ... hozzám

Azóta csendes a világ
Meghalt minden kis virág

Halott virágok, amerre nézek
Halott virágok, amerre lépek
Körülöttem minden színtelen
Színes fények szürkén-fehéren

Halott virág az arca, kék messzeség takarja
Csukott virág a szeme, álmok haltak meg benne

Halott virágok, amerre nézek
Halott virágok, amerre lépek
Körülöttem minden színtelen
Színes fények szürkén-fehéren

Halott virágok, amerre nézek
Halott virágok, amerre lépek
Halott virágokDead (are the) flowers

Long, long time ago, since she departed far away
Long, long every road on which she may get back to me.

Since the world is quite
Every little flower has died.

Dead flowers wherever I look
Dead flowers wherever I step
Around me everything is colorless
Colorless lights in gray and white.

Her face is dead flower; blue distance hides it
Her eyes are like closed flowers; the dreams have died in them.

Dead flowers wherever I look
Dead flowers wherever I step
Around me everything is colorless
Colorless lights in gray and white.

Dead flowers wherever I look
Dead flowers wherever I step
Dead flowers...


Kiskarácsony-nagykarácsony

Kiskarácsony-nagykarácsony
Puha a hó, mint az álom.
Most mindenki máshogy szeret
Fogd meg te is két kezem.

Kiskarácsony-nagykarácsony
Eljött éjjel havas szánon.
Oszes feje, fáradt keze
Elfelejtve ne legyenek.

Kiskarácsony-nagykarácsony
Béke legyen, csak ezt vágyom.
Az emberek ne öljenek
Neveljék a gyerekeket.

Kiskarácsony-nagykarácsony
Eljött éjjel havas szánon.
Puha a hó, mint az álom
Kiskarácsony-nagykarácsony.Little Christmas, Big Christmas

Little Christmas, big Christmas
The snow is soft like a dream
Everyone loves differently now
Take my hands also.

Little Christmas, big Christmas
Came on a snow-covered sledge at night
Gray-haired heads, tired hands
Let's not be forgotten.

Little Christmas, big Christmas
Let there be peace, this is all I'm yearning for
Let no man ever kill
Just foster children.

Little Christmas, big Christmas
It came on a snow-covered sledge at night
The snow is soft like a dream
Little Christmas, big Christmas.


Nem Szeretlek

Ne faggass
Veled vagyok, és kész
Ez nem elég?
Na jól van, te akartad
Hát legyen
Sokat gondolkodtam
Nem vagyunk egymáshoz valók
Többé ne találkozzunk
Neked is jobb lesz

Nem szeretlek
Nem szeretlek
Elfeledlek
Elfeledlek
Különleges szép emlék leszel nekem

Nem szeretlek
Nem szeretlek
Volt ilyen már
Volt ilyen már
Van helyettem, aki téged vár szívesen

Jó volt veled, mégis megyek
Mert így tovább ez nem mehet
Kérlek ne sírj, nincs más nekem
Mégsem neked nyújtom szívem
Hagyj el te is, hagyj el ma még
Bárkit szeretsz, boldog lehetsz

Nem szeretlek
Nem szeretlek
Elfeledlek
Elfeledlek
Különleges szép emlék leszel nekem

Na látod?
Ennyi az egész
Nem találtunk egymásra
Most megtudtuk
Te akartad
Hát most figyelj
Többé ne találkozzunk
Neked is jobb lesz

Nem szeretlek
Nem szeretlek
Elfeledlek
Elfeledlek
Különleges szép emlék leszel nekem

Nem szeretlek, nem szeretlek,
Elfeledlek
Elfeledlek
Különleges szép emlék leszel nekem
Nem új a nap alatt semmi

Nem új a nap alatt semmi már 
Az sem új, hogy két ember csókra vár 
Hisz ez nem .................. 
Mindig volt szeretet 
Nem nagy felfedezés ez az egész 
 
Nem új a nap alatt semmi sem 
Az sem új, hogy sétálunk csendesen 
Az is ......... ugyanúgy 
Hogy a szívünk dobog 
Nem nagy felfedezés ez az egész 
 
Mégis oly szép 
Mégis oly jó nekem 
Az, hogy te majd 
Boldogan élsz velem 
 
Nem új a nap alatt semmi sem 
Az sem új, hogy szeretlek, kedvesen 
És hogy te is szeretsz 
S másé nem is lehetsz 
Nekünk felfedezés ez az egész 
 
Mégis oly szép 
Mégis oly jó nekem 
Az, hogy te majd 
Boldogan élsz velem 
 
Nem új a nap alatt semmi sem 
Az sem új, hogy szeretlek, kedvesem 
És hogy te is szeretsz 
S másé nem is lehetsz 
Nekünk felfedezés ez az egész
Nem vagy szép

Nem vagy szép, de nekem vagy ilyen 
Száz "nem"-mel felelsz, de nekem mind "igen" 
Akárhogy gonoszkodsz, bármily rossz lehetsz 
Túl jó vagy nekem, de erről nem tehetsz 
 
Én nem érzem azt, hogy reményem nincsen 
Tudom, ha megcsókolsz, másképp lesz minden 
Legjobb lesz tehát, ha nem ellenkezel 
Beletörődsz, hogy csak enyém leszel 
 
Bízom benned, ne élj vissza ezzel 
Azt kérem csak, több kedvvel, kedvvel 
 
Nem vagy szép, de nekem vagy ilyen 
Száz "nem"-mel felelsz, de nekem mind "igen" 
Akárhogy gonoszkodsz, bármily rossz lehetsz 
Túl jó vagy nekem, de erről nem tehetsz 
 
Én nem érzem azt, hogy reményem nincsen 
Tudom, ha megcsókolsz, másképp lesz minden 
Legjobb lesz tehát, ha nem ellenkezel 
Beletörődsz, hogy csak enyém leszel 
 
Nem vagy szép, de nekem vagy ilyen 
Nem vagy szép, de nekem vagy ilyen 
Nem vagy szép, de nekem vagy ilyen 
 Megbántottál

Megbántottál
El kell most mennem 
Megbántottál 
Úgy hittem ebben 
De vége már 
Úgy hittem ebben 
A szerelemben 
Vigyáztam rád 
Senki se szebben 
 
El kell most mennem 
Megbántottál 
El kell most mennem 
Ez nagyon fáj 
 
Ne félj, nem leszek senkivel 
Egyedül megyek, messze innen el 
Rád néz a kék ég, dicsér a szél 
Mesél a lomb, de az is csak rólad mesél 
 
El kell most mennem 
Megbántottál 
Úgy hittem ebben 
De vége már 
Úgy hittem ebben 
A szerelemben 
Vigyáztam rád 
Senki se szebben 
 
El kell most mennem 
Megbántottál 
El kell most mennem 
Megbántottál 
El kell most mennem 
Megbántottál 
Azt mondta az anyukám

Azt mondta az anyukám, hogy nem tetszik a frizurám 
Mondjátok meg, mit tegyek, ha levágatom, szenvedek 
 
Azt mondta az apukám, hogy most majd gondja lesz reám 
Rettentő nagy gondban van, hogy miért vagyok gondtalan 
 
Azt is mondták egyesek, hogy bátor nagy vagány legyek 
Mások szerint, haverok szerint az életben csak ez segít 
 
Annyi mindent mondanak, az ember már csak bólogat 
Mi helyes és helytelen, azt egyszer meg kell fejtenem. Rózsafák

Rózsafák a szürke vén tanyán 
Messzi táj, hol egykor élt anyám 
Annyiszor, de annyiszor mesélt 
 
Rózsafák, ti mindent láttatok 
Senki tán, de boldog voltam ott 
És a sors most rám ... ezért 
 
Istenem, ó be kár 
Az hogy úgy elszállt a nyár 
 
Rózsafák, most megvan mindenem 
Jól vagyok, és nincs nagy baj velem 
Élek úgy, mint élnek még sokan 
 
Rózsafák, ó miért nem vagytok itt 
Semmi más, csak méláznék kicsit. 
Jól tudom, az életem rohan 
 
Rózsafák, most megvan mindenem 
Jól vagyok, és nincs nagy baj velem 
Élek úgy, mint élnek még sokan 
 
Rózsafák, ó miért nem vagytok itt 
Semmi más, csak méláznék kicsit. 
Jól tudom, az életem rohan 
 
Istenem, ó be kár 
Az hogy úgy elszállt a nyár 
 
Rózsafák, ó miért nem vagytok itt 
Semmi más, csak méláznék kicsit. 
Jól tudom, az életem rohan
Ismertem egy lányt

Ismertem egy lányt 
Kedves volt és szép 
Szemében mindig 
Különös fény élt 
Arca halvány volt 
Sose tudtam, miért 
Mint a sápadt hold 
Messzi útra tért 
Belvárosban jár 
Kirakatban áll 
Megtekinthető 
Mint egy drágakő 
Belvárosban jár 
Mindenkire vár 
Mindenkire, és ezt tudja 
Soha nem vár senkit vissza 
 
Nincs, ó nincs, ó senkije sincs már 
Nincs, ó nincs, ó senkije sincs már 
 
Ismertem egy lányt 
Kedves volt és szép 
Arca köddé vált 
Nem ismerem rég 
Mosolyán közöny 
Szeme villan még 
Tán egy fagyott könny 
Csillog, mint a jég 
 
Belvárosban jár 
Kirakatban áll 
Megtekinthető 
Mint egy drágakő 
Belvárosban jár 
Mindenkire vár 
Mindenkire, és ezt tudja 
Soha nem vár senkit vissza 
 
Nincs, ó nincs, ó senkije sincs már 
Nincs, ó nincs, ó senkije sincs már 
 
Ismertem egy lányt 
Ismertem egy lányt 
Ismertem egy lányt 
Ismertem egy lányt 
Ismertem egy lányt 
Ismertem egy lányt